Curs calificare

Direcţia Poliţia Locală Reşiţa este autorizată pentru organizarea cursurilor de calificare de „agent de securitate”, cod COR 516 9.1.3”

Documente necesare pentru înscrierea la curs:

  • carte de identitate – 1 xerocopie

  • certificat de naştere - 1 xerocopie

  • acte de studii - 1 xerocopie

  • cazier judiciar – original

  • adeverinţă medicală de la medicul de familie sau Medicina Muncii – original

  • durata cursului: 90 zile

  • c/v curs: 300 lei.