Conducere

CONDUCERE

- Director Executiv: Ciati Alexandru
- Șef Birou Ordine Publică: Constantin Valentin Ion
- Șef Birou Siguranță Rutieră și Control Trafic: Iordache Cristinel
- Șef Birou Inspecție și Control: Rădoi Iulia
- Șef Birou Baze de Date, Monitorizare și Dispecerat: Curescu Gheorghe Ion
- Șef Birou Resurse Umane, Învățământ, SSM și SU: Iordache Marioara Daniela
- Șef Birou Logistic, Achiziții Publice și Întreținere Patrimoniu: Sereș Violeta
- Coordonator Compartiment Financiar Contabil: Vlădășel Stavre