Conducere

CONDUCERE

- Director Executiv: Ciati Alexandru
- Șef Birou Ordine Publică: Constantin Valentin Ion
- Coordonator Birou Siguranță Rutieră și Control Trafic: Iordache Cristinel
- Șef Birou Inspecție și Control: Rădoi Iulia Emilia
- Coordonator Compartiment Baze de Date, Monitorizare și Dispecerat: Curescu Gheorghe Ion
- Coordonator Compartiment Financiar Contabil: Vlădășel Stavre