Lista funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit din fondurile publice