ANUNT privind vânzarea prin licitație a bunurilor disponibilizate la Direcția Poliția Locală Reșița

Denumirea și adresa instituției publice:

Municipiul Reșița – Direcția Poliția Locală Reșița

Reșița, Bld. A. I. Cuza nr. 39

Bunuri scoase la vânzare prin licitație

Pistol calibru 7,62 mm model 1933 cu accesoriile aferente – 125 buc

Locul unde pot fi văzute bunurile scoase la licitație:

Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Caraș-Severin

Str. I. L. Caragiale nr. 1-2, Reșița

Până la data de 26.10.2020 se pot transmite solicitări în vederea transmiterii fără plată a acestor bunuri, în condițiile prevăzute de Anexa 1 din HG 841 din 1995

Licitația pentru vânzarea bunurilor va avea loc la:

Direcția Poliția Locală Reșița, Reșița, Bld. A. I. Cuza nr. 39, în data de 03.11.2020, ora 10.00

În caz de neadjudecare se vor organiza următoarele licitații în zilele de 10.11.2020, ora 10.00 și 17.11.2020 ora 10.00.

Relații suplimentare la telefon/fax 0255-225445.

Prețul de pornire al licitației este 150 lei / buc.

Cota de cheltuieli de participare este 150 lei.

Comisia de licitaţie

  1. Constantin Valentin – Ion - Preşedinte
  2. Sereş Violeta - Membru
  3. Moraru Teodora - Membru
  4. Vezoc Alin - Membru
  5. Curescu Gheorghe – Ion - Secretar